Historia parafii

27 kwietnia 2003 r. w święto Bożego Miłosierdzia biskup płocki prof. Stanisław Wielgus ustanowił parafię w miejsce dotychczasowego rektoratu w Chamsku (dekanat żuromiński). W ten sposób już po raz drugi w ciągu swej długiej historii w tej miejscowości znalazła swą siedzibę katolicka parafia.

Parafia została powołana do istnienia po raz pierwszy w 1385 r., w tym roku pobudowano też kościół. Już kilkanaście lat później, w 1401 r. bp Jakub z Korzkwi potwierdził przynależność do parafii w Chamsku następujących wiosek: Chamsk, Dębsk, Karniszyn, Łążek, Myśłino, Kobyla Łąka, Olszewo, Franciszkowo i Poniatowo, gdzie znajdował się wówczas kościół filialny. Druga świątynia filialna znajdowała się w Karniszynie – dziś na jej miejscu stoi figura.
Pierwsza wzmianka o Chamsku pochodzi z 1384 r. Pierwszym udokumentowanym właścicielem Chamska był Racibor – skarbnik księcia Janusza, następnym zaś (od 1415 r.) Pomścibor, podkomorzy ciechanowski, protoplasta rodu Chamskich. W ich posiadaniu Chamsk pozostawał do XVII w. Od 1863 r. aż do wybuchu II wojny światowej wieś znajdowała się we władaniu rodziny Bergów.
Pierwszy drewniany kościół spłonął w XVI w. Na jego miejscu w 1598 r. wybudowano kolejną drewnianą świątynię, wyposażoną jednak w murowaną kaplicę św. Floriana i zakrystię. Świątynia uległa jednak zniszczeniu i w 1680 r. Chamsk doczekał się kolejnego – tym razem murowanego kościoła. Jego budowniczym był miejscowy proboszcz ks. Słabęcki, konsekracji dokonał zaś w 1689 r. bp Stanisław Całowański. Obecna świątynia została zbudowana w latach 1817-19 staraniem ks. Aleksandra Fiedorowicza. W 1950 r. budowlę odnowiono, a w 1966 r. pokryto kościół blachą i wyposażono w nowy sprzęt. Wnętrze kościoła stanowią trzy nawy oddzielone dwiema parami drewnianych kolumn toskańskich.
Kościół w Chamsku był dawniej ważnym ośrodkiem życia religijnego na tym terenie. Za czasów ks. Michała Skupieńskiego, który duszpasterzował w latach 1926-50 zmieniono nazwę parafii na parafię p.w. św. Floriana w Poniatowie. Stało się to w 1927 r. dekretem Abpa A.J. Nowowiejski (obecnie błogosławionego).  Ks. Skupieński był więc ostatnim do tego czasu kapłanem, pełniącym funkcję proboszcza parafii Chamsk. Kolejni duszpasterze byli już proboszczami parafii Poniatowo, zaś kościół w Chamsku stał się kościołem filialnym.
W 1976 r. zostały podjęte pierwsze starania o przywrócenie parafii w Chamsku. Podanie do Biskupa o przywrócenie parafii w Chamsku podpisali Radni i dołączono 314 podpisów mieszkańców Chamska. W 1986 r. decyzją ówczesnego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego Chamsk stał się samodzielnym Ośrodkiem Duszpasterskim z prawami parafii, tzn. z możliwością prowadzenia ksiąg chrztów, ślubów i zgonów. Duszpasterzem został mianowany ks. Zdzisław Witkowski. Z jego inicjatywy w 1989 r. założono w Chamsku cmentarz grzebalny o powierzchni 1,5 ha. Cmentarz został ogrodzony i poświęcony przez ówczesnego biskupa pomocniczego w Płocku Andrzeja Suskiego. W latach 1992-93 rozbudowano prezbiterium, zakrystię i kaplicę w parafialnym kościele; w świątyni podniesiono również sufit. Prace te uczyniły wnętrze kościoła większym i przestronniejszym. Ogrodzono także plac wokół kościoła wraz z działką pod przyszły dom parafialny.
W 1994 r. ufundowane zostały nowe meble do zakrystii, zaś dwa lata później zbudowano nowy ołtarz główny, w którym umieszczono obrazy św. Floriana, Świętej Trójcy oraz Matki Bożej Częstochowskiej. W kościele powstał także nowy ołtarz posoborowy, jak również ufundowano nowe ławki. Konsekracji ołtarza i poświęcenia kościoła dokonał bp Zygmunt Kamiński. W 2000 r. jako wotum jubileuszowe ufundowano nowe stacje drogi krzyżowej.
W 1998 r. rozpoczęto zbiórkę funduszy na budowę nowego domu parafialnego, który wybudowano w latach 1999-2003.

Uroczystego poświęcenia budynku dokonał 27 kwietnia 2003 r. bp Roman Marcinkowski, który w tym dniu ogłosił także dekret Biskupa płockiego, ustanawiający ponownie parafię pw. św. Floriana w Chamsku. Parafia liczy ok. 750 osób. Działają w niej ministranci, schola i chór, asysta procesyjna, III zakon św. Franciszka, Koła Żywego Różańca, Rada Duszpasterska. Aktywnie współpracują także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Parafia w Chamsku może poszczycić się powołaniami kapłańskimi. Pochodzą stąd:

ks. Prałat Wiesław Kosek – proboszcz parafii św. Mateusza w Pułtusku;

ks. Prałat Krzysztof Karolewski – pracujący obecnie w Pskowie w Rosji;

ks. Kanonik Mariusz Oryl – proboszcz par. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu;

ks. Cezary Szałkowski – wikariusz par. Bożego Miłosierdzia w Warszawie (diecezja praska);

ks. Marcin Stankiewicz – wikariusz par. św. Apostołó Piotra i Pawła w Grudusku;

ks. Wojciech Czajkowski – wikariusz par. św. Jana Pawła II w Pułtusku.

Księża Proboszczowie pracujący w parafii: 

Ks. Zdzisław Witkowski do 2003 r.

Ks. Sławomir Wądołek – lata 2003 – 2009

ks. Jarosław Arbat – lata 2009 – 2012

ks. Artur Rogala – lata 2012 – 2018

ks. Adam Brzeziński – od 15.06.2018 r.