E-katecheza dla starszych kl.4-8 na tydzień 27.04.-01.05.

Dziękuję bardzo tym uczniom, którzy przesyłają sytematycznie prace domowe z religii. Mniej systematycznych zachęcam do tego. Na ten tydzień 27.04 – 01.05. przesyłam nowe wyzwania z katechezy 🙂 Tradycyjnie przesyłamy wykonane zadania do sprawdzenia. Zachęcam do o modlitwy o deszcz i sięgnięcia po Pismo św. w Tygodniu Biblijnym:)

klasa IV

Temat katechezy – Grzechy króla Dawida

Z pomocą książki str 94/95 zrób zadanie 2 i 3 z ćwiczeń na str 67. Dla chętnych piosenka o królu Dawidzie do zaśpiewania: https://www.youtube.com/watch?v=D2fLOQvqfGE

Temat drugi – Mądrość Króla Salomona.

Zapoznaj się ze Słowem Bozym z podręcznika str. 96/97 i zrób zadanie 3 kolorowankę z zeszytu ćwiczeń na str 69. Dla chętnych krzyzówka ze str. 68.

Dla chętnych odszukaj i przeczytaj fragment z Pisma św. Łk 24, 13-35.

klasa V

Temat katechezy – Nielitościwy dłużnik.

Zapoznaj się z tekstem przypowiści w podręczniku str. 98 i zrób zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń na str 61. Dla chętnych zadanie 1 i 2 na str. 61.

Temat 2 – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Obejrzyj filmik na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U Z zeszytu ćwiczeń zrób zadanie 3 na str. 63. Dla chętnych w domu – zrob coś bezinteresownie na wzór Samarytanina.

klasa VI

Temat katechezy – Pielęgnujemy tradycje.

Na podstawie internetu, swojej wiedzy, rozmowy ze starszymi wypisz w zeszycie tradycje związane z okresem wielkanocnym.

Temat drugi – Święci żyją wśród nas.

Na podstawie internetu, swojej wiedzy, podręcznika wypisz w zeszycie świętych związanych z naszą płocką diecezją. ( https://plock.gosc.pl/doc/1770901.Katedra-pelna-swietych ). Dla chętnych świętych związanych z nasza parafią 🙂

klasa VII

Temat katechezy – Wielkość człowieka 🙂

Zadanie do wykonania: Obejrzyj na YouTube filmik o pewnym niepełnosprawnym człowieku –

W modlitwie podziękuj za swoje życie i zdrowie. W zeszycie wklej swoje zdjęcie.

Temat drugi Reforma Kościoła w średniowieczu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str. 128 i zrób zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń ze str. 49.

klasa VIII

Temat – Dzieło Soboru Trydenckiego.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str. 113/114 i opisz w zeszycie postać Polaka Kardynała Hozjusza.

Temat drugi – Tydzień Biblijny w Kościele.

Obejrzyj prezentację o Tygodniu Biblijnym – https://view.genial.ly/5ea6f2e5da73ac0d8b0d85d5/presentation-tydzien-biblijny?fbclid=IwAR1XonnRF5RyI8Fu6FnVuu9oRwWhbjL74s7OXLIpMCajhV7B9uBPHS6a4Ug

następnie wypisz w zeszycie sposoby czytania Pisma św. (są pod seduszkiem – min.5).

Dla chętnych odszukaj i przeczytaj fragment z Pisma św. Łk 24, 13-35.

Ten wpis został opublikowany w kategorii katecheza szkolna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.