Ekatecheza w tygodniu 25-29.05 dla klas 4-8.

Startujemy w ostatni tydzień majowy 25.05 – 29.05.

Tradycyjnie przesyłamy wykonane zadania.

klasa IV

Temat katechezy – Izajasz zapowiada przyjście Mesjasza.

Zapoznaj się ze Słowem Bozym z podręcznika str. 110/111 i pokoloruj rsunek z zadania 3 z zeszytu ćwiczeń na str 77 🙂

Temat drugi – Jeremiasz wzywa do zachowania przymierza.

Odszukaj w Pismie św. albo podręczniku fragmenty opisujące uwięzienie proroka i opisz je krótko w zadaniu 3 w zeszycie ćwiczeń na str 79. (rysunek dla chętnych).

klasa V

Temat katechezy – Pan Jezus przywraca do życia.

Przeczytaj temat z podręcznika na str. 113 i wypisz w zeszycie trzy cuda Pana Jezusa, które przywróciły zmarłych do życia.

Temat drugi – Jezus karmi głodnych.

Na podstawie Słowa Bożego z podręcznika str. 116 odpowiedz na pytania z zadania 1 w zeszycie ćwiczeń na str 71.

klasa VI

Temat katechezy – św. Juan Diego i Matka Boża z Guadelupy.

Zapoznaj się z historią cudownego obrazu https://www.youtube.com/watch?v=Y92jtyQ79P8 i zrób krzyżówkę z ćwiczeń na str. 67.

Temat drugi 2 – Wniebowstapienie Pana Jezusa.

Z Pisma św. z Ewangelii Mateusza 28, 16-20 napisz w zeszycie ostatnie polecenie Pana Jezusa.

klasa VII

Temat katechezy – Dziedzictwo św. Tomasza.

Na podstawie podręcznika na str. 134 uzupełnij Curriculum Vite św. Tomasz w ćwiczeniach na str. 51.

Temat katechezy 2Pan Jezus powraca do Ojca.

Z Pisma św. z Ewangelii Mateusza 28, 16-20 napisz w zeszycie ostatnie polecenie Pana Jezusa.

klasa VIII

Temat katechezy – Polska wobec reformacji.

Z pomocą podręcznika na str. 119/121 wypisz w ćwiczeniu na str 61 przykłady tolerancji i nietolerancji religijnej.

Temat katechezy 2– Pan Jezus wstępuje do nieba.

Z Pisma św. z Ewangelii Mateusza 28, 16-20 napisz w zeszycie ostatnie polecenie Pana Jezusa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii katecheza szkolna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.