Kwadransik religijny dla 0-III w tyg. 25-29 maja

Oddział Przedszkolny

29.05.2020 r. Temat : Jezus ze mną spotkać się chce, do swego stołu zaprasza mnie.

Proszę wykonać zadanie ze str. 88 z podręcznika.

Zachęcam do udziału w Nabożeństwach Majowych.

Klasa I

25.05.2020 r. Temat : Sam i z innymi modlę się do Pana Boga.

Wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 130, naucz się tego tekstu i zaśpiewaj z innymi dziećmi, korzystając z załączonego linku :

Postaraj się uczestniczyć w Nabożeństwach majowych.

26.05.2020 r. Temat : Niedziela.

Wykonaj zadanie 1 ze str. 132.

Postaraj się uczestniczyć w niedzielnej mszy św.

Klasa II

25.05.2020 r. Temat : O cudownym przemienieniu na Górze Tabor.

Proszę przeczytać fragment Pisma św. z podręcznika str. 72 a następnie wykonać zadanie 2 z ćwiczenia str.72.

Postaraj się uczestniczyć w Nabożeństwach majowych.

29.05.2020r. Temat : O dzieciach, które przychodziły do Pana Jezusa.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 74 – 75 a następnie posłuchać piosenek:

Klasa III

25.05.2020 r. Temat : O czym mówi siódme i dziesiąte przykazanie Boże ?

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 156 – 157.

Proszę obejrzeć filmy :

Postaraj się uczestniczyć w Nabożeństwach majowych.

26.05.2020 r. Temat : O czym mówi ósme przykazanie Boże ?

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 153 – 155 i wykonać zadanie 1 z ćwiczenia str.116.

Proszę obejrzeć film :

Ten wpis został opublikowany w kategorii katecheza szkolna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.