Religia w tygodniu 11-15.05. dla najmłodszych.

Oddział Przedszkolny

15.05.2020 r. Temat : Kiedy w kościele się zbieramy , to Jezusa słów słuchamy.

Poproś rodziców, aby przeczytali Ci kilka fragmentów Ewangelii i obejrzyj bajkę :

Zachęcam do udziału w Nabożeństwach Majowych.

Klasa I

11.05.2020 r. Temat : Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie ….

Prośba ta ma dla nas w sobie coś niezrozumiałego. Jak Ojciec, Święty i Miłosierny, mógłby wodzić swe dzieci na pokuszenie?

Greckie słowo, które tłumaczymy jako pokuszenie, w ścisłym sensie zawiera znaczenie „próby” lub „doświadczenia”. Zdarza się, że Bóg wystawia na próby swych poddanych. Naraża ich na ciężkie chwile dla ich własnego dobra, aby następnie ich wiara i siła wyszły zwycięskie, mocniejsze przez trudne przeżycia. W ten to sposób, jak mówi nam Biblia, Bóg postępował ze swymi sługami Abrahamem i Hiobem. My sami, nie będąc ani świętymi, ani też mocnymi w wierze, powinniśmy prosić pokornie Boga, by nie wystawiał naszej słabości na podobne doświadczenia. Jednak przyjmiemy je z posłuszeństwem, jeśli Bóg chce nas oczyścić jak stal hartowaną w ogniu.

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 119, zrób zdjęcie i wyślij na moją pocztę lub telefon.

Postaraj się uczestniczyć w Nabożeństwach majowych.

12.05.2020 r. Temat : Ojcze nasz, ale nas zbaw ode złego …..

W Ojcze nasz zwracamy się do Boga: „Ale nas zabaw ode złego”. Błaganie to jest podobne do prośby zanoszonej przez Jezusa do swego Ojca za uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego” (J 17, 15). Chrystusowa modlitwa ogarnia także każdego z nas i cały Kościół.
Mówiąc: „Ale nas zbaw ode złego” mamy na myśli, siebie, najbliższych, Kościół, a także cały świat. Możemy mówić zatem o osobistym i społecznym wymiarze tej modlitwy.
Zło, o którym mowa, ma szeroki wymiar. Mamy na myśli wszystkie jego przejawy. W modlitwie chodzi też, a może przede wszystkim, o szatana i jego pomocników – złych duchów.
Jak wiemy diabeł był aniołem, który sprzeciwił się Bogu. Od tego momentu stał się on przeciwnikiem Boga i nieprzyjacielem człowieka. Jego przewrotność polega jednak na tym, że początkowo udaje on przyjaciela człowieka i dobrego doradcę. W rzeczywistości przeciwstawia się Bożemu planowi zbawienia.

Szatan został już pokonany. Zbawienie świata i człowieka dokonało się. Chrystus przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie otworzył drogę do nieba.
Pomimo to, złe duchy próbują konkretnych ludzi, a niekiedy i całe grupy zawrócić z drogi zbawienia. Czynią to na różne sposoby. Kuszą do zła. Wykorzystują przy tym najsłabsze strony człowieka. Chcą zawładnąć jego sercem.

Wykonaj zadanie 2 ze str. 122.

Klasa II

11.05.2020 r. Temat : O Sądzie Ostatecznym.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 66-67 i wykonać zadanie 2 z ćwiczenia str.66 a następnie przesłać je do mojej oceny.

Pomódl się za zmarłych.

15.05.2020r. Temat : O kluczach św. Piotra.

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 68-69 a następnie wykonać zadanie 3 z ćwiczenia str. 69.

Zachęcam do obejrzenia filmu :

Klasa III

11.05.2020 r. Temat : O czym mówią pierwsze i drugie przykazania Boże?

Proszę zapoznać się z tematami z podręcznika str. 140-143.

Proszę obejrzeć prezentacje :

12.05.2020 r. Temat : O czym mówią trzecie i czwarte przykazania Boże ?

Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str. 144-148.

Proszę obejrzeć prezentacje :

Ten wpis został opublikowany w kategorii katecheza szkolna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.